De oorlog in Syrië en Irak is uitgelopen op een humanitaire ramp.

De campagne

Miljoenen mensen zijn gevlucht. Christenen en andere minderheden worden in hun voortbestaan bedreigd.

Daarom organiseren kerken en christelijke organisaties van 1 februari tot 1 juni de campagne 'Hoop voor kerk in Syrië en Irak'. Deze campagne vraagt aandacht voor de rampzalige situatie in Syrië en Irak, in het bijzonder die van christenen en ook die van andere minderheden.

Nederlandse kerken en christelijke organisaties willen dat er hoop blijft voor de kerk in Syrië en Irak, Ook de mensen in Syrië en Irak moeten in vrijheid hun geloof kunnen vieren.

Kerken en christelijke organisaties roepen hun leden op om mee te doen aan de campagne, en hun bezorgdheid duidelijk te laten horen: in prediking en voorbeden, in bladen, websites en social media. Ook kunnen zij gebruik maken van hun contacten met overheid en media.

Doet u mee?

Laat ook uw bezorgdheid horen over de situatie van christenen in Syrië en Irak!

Suggesties en materialen voor acties zijn te vinden op de websites van de campagne-deelnemers. Daar is ook nieuws te vinden over lobby-activiteiten, festivals, symposia, en natuurlijk de slotmanifestatie op zaterdag 28 mei.

Meer weten?


Lees resultaten peiling 'Bekendheid met de kerk in Syrië en Irak'

Deelnemende partijen

Informatiepakket Hoop voor de Kerk
in Syrië en Irak

Het informatiepakket bevat onder meer gebedsteksten en liturgiesuggesties, een sprekerslijst en bronnen voor achtergrondinformatie.

Informatiepakket

Deelnemende partijen

De Raad van Kerken en Missie Nederland hebben het initiatief genomen voor campagne. Verder doen mee: Kerk in Actie, Bisschoppelijke Vastenactie, Open Doors, de Katholieke Vereniging voor Oecumene.